SweSum - Automatisk Textsammanfattare av Martin Hassel och Hercules Dalianis
Lokalisering, gränssnitt och svensk pronomenresolution av Martin Hassel

Interface in other languages:
Danish English Greek Farsi
Fler valmöjligheter, tack!
Var så god och mata in en lämplig URL address, klicka därefter på "Sammanfatta".

Eventuella nyckelord som är viktiga i texten. Välj typ av text Välj textens språk
Procent sammanfattning av orginaltext: %
Skriv ut nyckelord och statistikLäs mer om textsammanfattning

Letter Kommentarer till Hercules?
Letter Kommentarer till Martin?

Link SweSum © 1999-2003 Euroling AB

Not.
Textsammanfattning för svenska, danska, norska och engelska anses vara state-of-the-art och sammanfattning för franska, italienska, spanska, tyska, grekiska och farsi befinner på prototypstadiet.
Generisk sammanfattning tar ej hänsyn till vilket språk texten är skriven på.
Pronomenresolution är endast (delvis) implementerat för Svenska och befinner sig ännu på prototypstadiet.

Not II.
Vi vill tacka Dorte Haltrup (CST), Paul Meurer (UiB), Pascal Vaillant (ENST), Andrea Andrenucci & Marco Baroni (UniBo), Horacio Rodríguez (UPC) och Dr. Vangelis Karkaletsis & Stergos Afantenos (SKEL-NCSR) för deras hjälp med danska, norska, franska, italienska, spanska respektive grekiska lexikon och kommentarer. Vi vill också tacka Nima Mazdak och Georgios Pachantouris för deras anpassning till Farsi respektive Grekiska.