SweSum - Automatisk Textsammanfattare av Martin Hassel och Hercules Dalianis
Lokalisering, gränssnitt och svensk pronomenresolution av Martin Hassel

Interface in other languages:
Danish English Greek Farsi
Färre valmöjligheter, tack![URL]
Var så god och skriv eller klistra in egen text att sammanfatta:

Du kan även ladda upp en text/HTML-fil från din egen dator:
Eventuella nyckelord som är viktiga i texten. Välj typ av text Välj textens språk
Sammanfattning av orginaltext:
Skriv ut nyckelord och statistik Antal nyckelord:
Använd pronomenresolution (endast för svenska)

Ställ in viktning av diskursparametrar:
Första raden Fetstil Numeriska värden Nyckelord Anv. nyckelord


Läs mer om textsammanfattning

Letter Kommentarer till Hercules?
Letter Kommentarer till Martin?

Link SweSum © 1999-2003 Euroling AB
Not.
Textsammanfattning för svenska, danska, norska och engelska anses vara state-of-the-art och sammanfattning för franska, italienska, spanska, tyska, grekiska och farsi befinner på prototypstadiet.
Generisk sammanfattning tar ej hänsyn till vilket språk texten är skriven på.
Pronomenresolution är endast (delvis) implementerat för Svenska och befinner sig ännu på prototypstadiet.

Not II.
Vi vill tacka Dorte Haltrup (CST), Paul Meurer (UiB), Pascal Vaillant (ENST), Andrea Andrenucci & Marco Baroni (UniBo), Horacio Rodríguez (UPC) och Dr. Vangelis Karkaletsis & Stergos Afantenos (SKEL-NCSR) för deras hjälp med danska, norska, franska, italienska, spanska respektive grekiska lexikon och kommentarer. Vi vill också tacka Nima Mazdak och Georgios Pachantouris för deras anpassning till Farsi respektive Grekiska.